FUNDACJA ROZWOJU ONKOLOGII
WSPOMAGAMY ŁÓDZKĄ CHIRURGIĘ ONKOLOGICZNĄ

Władze Fundacji


Rada Fundacji:
Pani Ewa Wodzyńska – Przewodnicząca Rady Fundacji
Pani Bogumiła Knetel
Pani Magdalena Brzeska

Zarząd Fundacji:
Prof. dr. hab. med. Arkadiusz Jeziorski – Przewodniczący Zarządu Fundacji
Dr Jerzy S. Czarnecki
Prof. dr hab. Tomasz Domański

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Anna Fornalczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dr Iwona Bachocka-Śliwczyńska
Krzysztof Nowakowski

Sekretariat:
mgr Grażyna Maria Kusideł